Wstecz
Sb Antymon
Nazwa angielska
Antimony
Nazwa łacińska
Stibium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
V A (15) 
azotowce
5 51 121.757 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p3


Opis

Antymon jest srebrzystobiałym metalem o bladoniebieskim połysku. Jest kruchy i słabo przewodzi prąd elektryczny. W stanie pary tworzy cząsteczki czteroatomowe Sb4. Występuje w 4 odmianach alotropowych, z których najbardziej znany jest antymon metaliczny i żółty.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 51
Liczba neutronów: 71
Liczba protonów: 51
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 1.82 , 2.05
Stopień utlenienia: -3,+3, +5
Przewodność elektryczna: 27.8*1051/(m*)
Gęstość (293K): 6.684 g/cm3
Temperatura topnienia: 430.9°C,909.9 K
Temperatura wrzenia: 1587°C, 1860 K
Molowa pojemność cieplna: 24.4 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 19.87 kJ/mol
Ciepło parowania: 77.14 kJ/mol
Przewodność cieplna: : 25.2 W/(m*K)Właściwości chemiczne


Antymon jest metalem dość aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z fluorowcami. Rozdrobniony antymon zapala się w chlorze. Z powietrzem nie reaguje w temperaturze pokojowej, natomiast po ogrzaniu spala się dając tlenek Sb2O3. W temperaturze czerwonego żaru rozkłada wodę z wydzieleniem wodoru. W kwasie azotowym przechodzi w azotan antymonu (III) Sb(NO3)3. Metal ten ulega także działaniu stężonego gorącego kwasu siarkowego. Reaguje z aktywnymi metalami tworząc antymonki, w których występuje na -3 stopniu utlenienia. W innych związkach występuje na +3 i +5 stopniu utlenienia. Tlenek antymonu (III) Sb2O3 wykazuje charakter amfoteryczny.Zastosowanie


Antymon znalazł zastosowanie jako składnik stopów z ołowiem i cyną, którym nadaje twardość. Są one stosowane do odlewania czcionek drukarskich i łożysk.Występowanie


Antymon jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerału antymonitu Sb2S3, towarzyszy też rudom srebra, arsenu i bizmutu. Złoża antymonu występują w Chinach, Francji, Japoni i we Włoszech. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 62 miejsce (procenty wagowe).


 

Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: znany od starożytności
Miejsce odkrycia:--
Rok odkrycia: --
Pochodzenia nazwy: od łacińskich słów "anti monos" oznaczających "anty pojedynczy"
Antymon znany był od czasów starożytnych. W średniowieczu zarówno metal jak i jego związki cieszyły się dużym zainteresowaniem alchemików i lekarzy.Zdjęcia


Wstecz