Wstecz
Se Selen
Nazwa angielska
Selenium
Nazwa łacińska
Selenium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VI A
tlenowce
4 34 78.96 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa :1s22s22p63s23p64s23d104p4


Opis


Selen jest ciałem stałym, niemetalem. Występuje w kilku odmianach alotropowych.
Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 34
Liczba neutronów: 45
Liczba protonów: 34
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 2.48, 2.55
Stopień utlenienia: -2, +4, +6
Przewodność elektryczna: 1*10-8 1/(m*)
Gęstość (293 K): 4.79 g/cm3
Temperatura topnienia: 221°C, 494 K
Temperatura wrzenia: 685°C, 958 K
Ciepło topnienia: 6.694 kJ/mol
Ciepło parowania: 37.7 kJ/mol
Przewodność cieplna: 2.0 W/(m*K)Właściwości chemiczne


Selen reaguje z wodorem tworząc selenowodór H2Se. Z fluorowcami tworzy odpowiednie halogenki, np. SeF4, SeCl4,Se2Cl2, SeBr4 i Se2Br2. Z aktywnymi metalami tworzy selenki. Spala się w tlenie dając dwutlenek SeO2. Reaguje z roztworami cyjanków tworząc selenocyjaniany SeCN-. Selen rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym.Zastosowanie


Selen używa się do produkcji fotokomórek, w kserografii, do barwienia szkła oraz do wyrobu farb świecących. Selen wykorzystuje się także do budowy prostowników i w metalurgii.Występowanie


Selen jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Często towarzyszy siarce. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 55 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Jons Berzelius
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1817
Pochodzenia nazwy: od greckiego "Selene" oznaczającego "księżyc"Zdjęcia


Wstecz