Wstecz
Sg Seaborg
Nazwa angielska
Seaborgium
Nazwa łacińska
Seaborgium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VI B (6) - chromowce
7 106 263 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s25f147p2

Opis

Sg jest pierwiastkiem promieniotwórczym otrzymanym sztucznie. Najdłużej żyjący izotop ma czas półtrwania wynoszący 21 s.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 106
Liczba neutronów: : (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 157
Liczba protonów: 106
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, --
Stopień utlenienia: --
Przewodność elektryczna: --
Gęstość (293 K): --
Temperatura topnienia:--
Temperatura wrzenia: --
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: --
Ciepło parowania: --
Przewodność cieplna: 0.23 W/(cm*K)Właściwości chemiczne

Reaktywność Sg z powietrzem, wodą, kwasami, zasadami i innymi czynnikami jest nieznana. Przypuszcza się, że jest ona podobna do reaktywności wolframu i molibdenu. Nie znane są związki Sg z innymi pierwiastkami.


Zastosowanie

Seaborg do tej pory nie znalazł zastosowań.


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie, nie występuje w naturze.

 

Ciekawostki, pochodzenie

Odkryty przez: Pracownicy the Joint Institute for Nuclear Research i Lawrence Berkeley and Livermore Laboratories
Miejsce odkrycia: Dubna, Rosja / Berkeley Kalifornia
Rok odkrycia: 1974
Pochodzenia nazwy: Od nazwiska Glenna Seaborga - pracownika instytutu w Dubnej .Wstecz