Wstecz
Ta Tantal
Nazwa angielska
Tantalum
Nazwa łacińska
Tantalum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
V B (5) - wanadowce 6 73 (180.9479) ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d3

Opis

Tantal jest niebieskoszarym metalem o dużej twardości, ciągliwym, o wysokiej temperaturze topnienia. Jest on mało aktywny chemicznie. Wykazuje właściwości paramagnetyczne


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 73
Liczba neutronów: : 108
Liczba protonów: 73
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--1.33, 1.5
Stopień utlenienia: +5
Przewodność elektryczna: 75.2*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 16.65 g/cm3
Temperatura topnienia: 2996 °C, 3269 K
Temperatura wrzenia:5425 °C, 5698K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 36 kJ/mol
Ciepło parowania: --743 kJ/mol
Przewodność cieplna:--57.5W/(m*K)Właściwości chemiczne

Tantal jest metalem mało aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem (tworząc pięciotlenek tantalu Ta2O5, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. W temperaturze pokojowej tantal odporny jest na działanie kwasu solnego i siarkowego. Reaguje z kwasem fluorowodorowy. Tantal nie ulega działaniu roztworów mocnych zasad. Dopiero stapiany z wodorotlenkami litowców powoduje wydzielenie z nich wodoru i utworzenie tantalanów. Metal ten występuje na +3, +4 i +5 stopniu utlenienia. Tlenek Ta2O5 jest amfoteryczny.


Zastosowanie

Tantal stosuje się w przemyśle elektronicznym do produkcji kondensatorów i niskoprądowych prostowników. W medycynie stosuje się tantal do produkcji wszczepialnych mechanizmów np. sztucznych zastawek serca. Węgliki tantalu są najtwardszymi, znanymi substancjami. Stosuje się je do konstrukcji noży skrawających.


Występowanie

Tantal jest dość rzadkim pierwiastkiem w przyrodzie, często występuję razem z niobem. Najważniejszym jego minerałem jest tantalit (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6. Największe złoża tego minerału występują w Australii i Skandynawii. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 64 miejsce (procent wagowy)

.

 


Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Anders Ekeberg
Miejsce odkrycia:Szwecja
Rok odkrycia: 1802
Pochodzenie nazwy: Od greckiego boga Tantala.ZdjęciaWstecz