Wstecz
Tb Terb
Nazwa angielska
Terbium
Nazwa łacińska
Terbium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce 6 65 158.92534 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f9


Opis


Terb jest dość aktywnym, miękkim srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się, jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości ferromagnetyczne.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 65
Liczba neutronów: (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 94
Liczba protonów: 65
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.2
Stopień utlenienia: +3, (+4)
Przewodność elektryczna: 90.1*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 8.253 g/cm3
Temperatura topnienia: : 1356°C, 1629 K
Temperatura wrzenia: 2800°C, 3073 K
Molowa pojemność cieplna: 28.9 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 10.8 kJ/mol
Ciepło parowania: 330.9 kJ/mol
Przewodność cieplna: 11.1 W/(m*K)
Właściwości chemiczne


Terb jest aktywnym chemicznie metalem. Na powietrzu pokrywa się warstwą tlenku a w wyższych temperaturach spala się całkowicie dając tlenek terbu Tb2O3. W obecności wilgoci metal ten utlenia się bardzo gwałtownie. Reaguje z rozcieńczonymi kwasami mineralnymi. W reakcji z wodą tworzy wodorotlenek Tb(OH)3. W podwyższonej temperaturze reaguje z wodorem, azotem, węglem i fluorowcami. W związkach pierwiastek ten występuje na stopniu utlenienia +3 (bezbarwny) i +4 (brązowy w stanie stałym).Zastosowanie


Terb stosuje się jako składnik stopów odpornych na wysokie temperatury. Sole terbu znalazły zastosowanie jako dodatki aktywujące do luminoforów.Występowanie


Terb zajmuje 57 miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej (procenty wagowe). Występuje najczęściej w postaci białego tlenku Tb2O3 (terbia).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Carl Mosander
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia: 1843
Pochodzenia nazwy: Od nazwy miasta Ytterby w Szwecji.ZdjęciaWstecz