Wstecz
Tc Technet
Nazwa angielska
Technetium
Nazwa łacińska
das Technetium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
VIIB (7)
manganowce
5 43 97.905 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p1


Opis

Technet jest srebrzystoszarym metalem, twardym i kruchym. Jest pierwiastkiem promieniotwórczym należącym do grupy manganowców. Jest dość aktywny chemicznie.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 43
Liczba neutronów: 55
Liczba protonów: 43
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):1.36, 1.9
Stopień utlenienia: +4, +6, +7
Przewodność elektryczna: 66.7*105 1/(m*W)
Gęstość (293 K): 11.5 g/cm3
Temperatura topnienia: 2200°C, 2473 K
Temperatura wrzenia: 4877°C, 5150 K
Ciepło topnienia: 24 kJ/mol
Ciepło parowania:660 kJ/mol
Przewodność cieplna: 51 W/(m*K)
Właściwości chemiczne

Technet jest metalem dość aktywnym chemicznie w temperaturze pokojowej. Łatwo reaguje z siarką, węglem i azotem. Reaguje z powietrzem w temperaturze pokojowej - pokrywa się warstwą tlenków. Nie ulega działaniu kwasu solnego, łatwo natomiast reaguje z kwasem azotowym i wodą królewską. Bardzo silnie rozdrobniony może rozkładać wodę. Metal ten występuje na +4, +6 i +7 stopniu utlenienia. Tlenek technetu (VII) Tc2O7 wykazuje charakter kwasowy.

 


Zastosowanie

Technet do tej pory nie znalazł szerszych zastosowań. Jest wykorzystywany jako źródło promieniowania b. Niewielkie domieszki technetu zwiększają odporność stali na działanie kwasów.

 


Występowanie

Pierwiastek otrzymany sztucznie - powstaje w wyniku reakcji rozszczepienia 235U.
Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Carlo Perrier, Emillo Segre
Miejsce odkrycia: Włochy
Rok odkrycia: 1937
Pochodzenia nazwy: Od greckiego wyrazu "technetos", oznaczający "sztuczny"
Technet został otrzymany sztucznie w wyniku bombardowania molibdenu deuteronamiZdjęciaWstecz