Wstecz
Th Tor
Nazwa angielska
Thorium
Nazwa łacińska
Thorium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Aktynowce 7 90 232.0381 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s25d104f146p67s26d2

Opis

Tor jest srebrno-szarym, radioaktywnym metalem o średniej aktywności chemicznej. Należy do szeregu aktynowców.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 90
Liczba neutronów: : 142
Liczba protonów: 90
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):.--,1.3
Stopień utlenienia-(+3),+4
Przewodność elektryczna:66.6*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 11.7 g/cm3
Temperatura topnienia: : 1750°C, 2023 K
Temperatura wrzenia: 3800°C, 4073 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: 13.8 kJ/mol
Ciepło parowania: 575 kJ/mol
Przewodność cieplna:54 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Tor jest dość aktywny chemicznie. W wysokiej temperaturze reaguje z tlenem, wodorem, azotem, węglem i parą wodną. Przy krótkim kontakcie z powietrzem nie ulega utlenieniu w temperaturze pokojowej. Długotrwałe działanie powietrza powoduje matowienie tego metalu. Łatwo rozpuszcza się w kwasach. W związkach występuje na +4 stopniu utlenienia. Jony toru w roztworach wodnych są bezbarwne.


Zastosowanie

Tor ma stać się w niedalekiej przyszłości bardzo energetycznym paliwem do elektrowni atomowych. Tor wykorzystuje się w przemyśle optycznym i elektronice.


Występowanie

Tor w postaci tlenku występuje w dużych ilościach w Indiach i Brazylii. Pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 35 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Jons Jakob Berzelius
Miejsce odkrycia:- Szwecja
Rok odkrycia:-1828
Pochodzenie nazwy:: Od skandynawskiego boga ThoraZdjęciaWstecz