Wstecz
Tl Tal
Nazwa angielska
Thallium
Nazwa łacińska
Thallium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
III A (13) - borowce 6 81 204.3833 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f145d106p1

Opis

Tal jest srebrzystobiałym metalem, lekkim i miękkim. Jego połysk zanika pod działaniem powietrza. Z tego powodu przechowuje się go w glicerynie.


Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 81
Liczba neutronów: : 123
Liczba protonów: 81
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):-1.44, 2,04
Stopień utlenienia:+1, +3
Przewodność elektryczna: 52.6*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 11,85 g/cm3
Temperatura topnienia: 304°C, 577 K
Temperatura wrzenia: 1473°C, 1746 K
Ciepło właściwe: --
Ciepło topnienia: : 4,142 kJ/mol
Ciepło parowania: --164,1 kJ/mol
Przewodność cieplna:-: 46.1 W/(m*K)Właściwości chemiczne

Tal w temperaturze pokojowej ulega działaniu powietrza pokrywając się nalotem tlenku talu Tl2O. Reaguje z kwasem azotowym natomiast z kwasem siarkowym i solnym reaguje powoli pokrywając się pasywną warstwą siarczanów i chlorków. Tal rozpuszcza się w natlenionej wodzie dając wodorotlenek TlOH. W temperaturze pokojowej reaguje z chlorem i bromem tworząc halogenki GaX3 a z jodem, siarką i azotem reaguje w temperaturze czerwonego żaru dając jodek GaI3, siarczek Ga2S3 i azotek GaN.


Zastosowanie

Tal używany jest do sporządzania amalgamatów do napełniania termometrów niskotemperaturowych. Wchodzi on też w skład stopów niskotopliwych i łożyskowych. Izotop talu 204Tl służy jako źródło promieniowania .


Występowanie

Tal jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Występuje głównie w postaci minerału lorandytu TlAsS2. Zwykle towarzyszy rudom cynku, ołowiu i żelaza. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 67 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez:Anders Ekeberg
Miejsce odkrycia: Szwecja
Rok odkrycia:--1802
Pochodzenie nazwy:: Od greckiego "thallos" oznaczającego "zielona gałąź".

Tal został odkryty na drodze analizy widmowej. Sole talu barwią płomień palnika na kolor zielony stąd też wywodzi się nazwa tego pierwiastka.
ZdjęciaWstecz