Wstecz
Tm Tul
Nazwa angielska
Tulium
Nazwa łacińska
Thulium

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
Lantanowce 6 69 168.93421 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d105p66s24f13


Opis


Tul jest dość aktywnym, srebrzystoszarym metalem. Dość łatwo utlenia się - jest więc dobrym reduktorem. Wykazuje właściwości paramagnetyczne. Jego jony Tm3+ posiadają w roztworze zielone zabarwienie.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 69
Liczba neutronów: (najbardziej rozpowszechniony, stabilny izotop): 100
Liczba protonów: 69
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling):--, 1.2
Stopień utlenienia: (+2), +3
Przewodność elektryczna: 59.5*105 1/(m*)
Gęstość (293 K): 9.318 g/cm3
Temperatura topnienia: : 1545°C, 1818 K
Temperatura wrzenia: 1730°C, 2003 K
Molowa pojemność cieplna: 26.8 J/(mol*K)
Ciepło topnienia: 22 kJ/mol
Ciepło parowania: 355.9 kJ/mol
Przewodność cieplna: 16.4 W/(m*K)
Właściwości chemiczne
Zastosowanie
Występowanie


Tul zajmuje 62 miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej (procenty wagowe). Należy do grupy pierwiastków ziem rzadkich. Najczęściej towarzyszy itrowi.Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Georges Urbain
Miejsce odkrycia: Francja
Rok odkrycia: 1879
Pochodzenia nazwy: Od słowa "tulusa" - starożytnej nazwy dzielnicy ParyżaZdjęciaWstecz