Wstecz
Zn Cynk
Nazwa angielska
Zinc
Nazwa łacińska
Zincum

Grupa Okres Liczba atomowa Liczba masowa Stan skupienia
(20°C,1atm.)
II B
cynkowce
4 30 65.39 ciało stałe

Konfiguracja elektronowa : 1s22s22p63s23p64s23d10


Opis


Cynk jest srebrnoszarym, kowalnym, łatwo topliwym metalem. Jest aktywny chemicznie. Wykazuje właściwości diamagnetyczne.Tablica z charakterystycznymi danymi


Liczba elektronów: 30
Liczba neutronów: 35
Liczba protonów: 30
Elektroujemność (Allred-Rochow, Pauling): 1.66, 1.65
Stopień utlenienia: +2
Przewodność elektryczna: 164.5*105 1/(*cm)
Gęstość (293 K): 7.13 g/cm3
Temperatura topnienia: 420°C, 693 K
Temperatura wrzenia: 907°C, 1180 K
Ciepło topnienia: 7.28 kJ/mol
Ciepło parowania: 115.3 kJ/mol
Przewodność cieplna: 116 W/cm*K
Właściwości chemiczne


Cynk w temperaturze pokojowej ulega działaniu powietrza i pokrywa się warstwą tlenku. Silnie ogrzany spala się do tlenku ZnO. Cynk reaguje z kwasami mineralnymi dając odpowiednie sole. Metal ten reaguje również z gorącymi roztworami mocnych zasad z wydzieleniem wodoru tworząc tetrahydroksycynkan:
Zn + 2OH- + 2H2O [Zn(OH)4]2- + H2
Cynk łatwo reaguje z fluorowcami dając odpowiednie halogenki.Zastosowanie


Cynk znalazł szereg zastosowań:

  • metalem tym pokrywa się żelazne przedmioty w celu zabezpieczenia przed korozją. Powłoka wykonana z cynku jest trwała i niewrażliwa na przerwania i nieciągłości.
  • Stosuje się go w tzw. suchych ogniwach (bateriach)
  • Jest ważnym składnikiem stopów, np. mosiądz jest stopem cynku i miedzi
  • Służy do wyrobu pigmentów - biel cynkowa to tlenek cynku ZnOWystępowanie


Cynk jest często występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Nie występuje w stanie wolnym - głównie związany jest w postaci siarczków i węglanów. Największe złoża cynku występują w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Australii i w Polsce. Zajmuje on pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 20 miejsce (procenty wagowe).Ciekawostki, pochodzenie


Odkryty przez: Andreas Marggraf
Miejsce odkrycia: Niemcy
Rok odkrycia: 1746
Pochodzenia nazwy: Od łacińskiego słowa "zincum", oznaczającego "biały"ZdjęciaWstecz